Кошик покупок (0)
В кошику немає товарів :(

Політика безпеки

Політика конфіденційності для користувачів сайту https://zveriki.com.ua

Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі - Політика конфіденційності) діє щодо всієї інформації, яку Адміністрація Сайту, розміщеного в мережі Інтернет за адресою: https://zveriki.com.ua/ (далі - Сайт), може отримати про Користувача під час використання Сайту, його сервісів, програм та продуктів.


1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. «Адміністрація Сайту» - фізичні та юридичні особи, уповноважені керувати Сайтом від імені Продавця, які організовують та (або) здійснює обробку персональних даних.

1.2. «Персональні дані» - будь-яка інформація, що стосується прямо або опосередковано до Користувача (суб'єкта персональних даних), яку він надає про себе самостійно при реєстрації (створенні облікового запису) або в процесі використання сервісів Сайту.

1.3. «Обробка персональних даних» - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збирання, записування, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.4. «Конфіденційність персональних даних» - обов'язкова для дотримання Оператором або іншою особою, яка отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.


2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Використання сервісів Сайту означає беззастережну згоду Користувача з цією Політикою конфіденційності та вказаними умовами обробки його персональних даних.

У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності, Користувач повинен утриматися від використання сервісів Сайту.

2.2. Ця Політика конфіденційності застосовується лише до Сайту. Адміністрація Сайту не контролює та не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на Сайті.

2.3. Персональні дані Користувача включають:

2.3.1. мінімально необхідну інформацію, що надається Користувачем: прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону, місце роботи, посада, адреса електронної пошти, телефон, місцезнаходження;

2.3.2. іншу інформацію, яка автоматично зберігається в журналах сервера і включає: IP-адресу, присвоєну Користувачеві провайдером Інтернет-послуг; інформацію про браузер Користувача (або іншу програму, за допомогою якої здійснюється доступ до сервісів); назви сторінок, які Користувач відвідує на Сайті; дата та тривалість відвідування.

2.4. Персональні дані, зазначені у п. 2.3.1. зберігаються лише за умови вказівки їх Користувачем.

2.4.1. Обов'язкова для надання послуг інформація позначена спеціальним чином. Інша інформація надається Користувачем на його розсуд.

2.5. Персональні дані Користувача зберігаються на сервері Адміністрації Сайту, який може фізично знаходиться як в Україні, так і за кордоном. Користувач підтверджує та надає Адміністрації Сайту право переміщати персональні дані через кордон України з метою, для якої ця інформація була зібрана. Адміністрація Сайту зобов'язується вживати належних заходів безпеки для захисту від неправомірного доступу або неправомірної зміни, розголошення або знищення персональних даних Користувача.

2.6. Права та обов'язки Користувача Сайту регламентує Закон України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI.


3. ЦІЛІ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ

3.1. Адміністрація Сайту збирає та зберігає лише ті персональні дані, які необхідні для надання сервісів, виконання угод та договорів з Користувачем, зворотного зв'язку.

3.2. Сайт обробляє Персональну інформацію Користувача з метою:

3.2.1. ідентифікації Користувача, зареєстрованого на Сайті, для оформлення замовлення та (або) укладання Договору дистанційним способом;

3.2.2. надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту;

3.2.3. встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи направлення повідомлень, запитів щодо використання Сайту, надання послуг, обробку запитів та заявок від Користувача;

3.2.4. визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайству;

3.2.5. підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем;

3.2.6. створення облікового запису для здійснення покупок, якщо Користувач погодився на створення облікового запису;

3.2.7. Повідомлення Користувача Сайту про стан замовлення;

3.2.8. обробки та отримання платежів, підтвердження податку чи податкових пільг, оскарження платежу;

3.2.10. надання Користувачеві з його згоди, оновлень послуг, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені Сайту або від імені партнерів Сайту тощо;

3.2.11. надання доступу Користувачеві на сайти або сервіси партнерів Сайту.


4. УМОВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

4.1.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження строку будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI .

4.2. Сайт має право передати персональну інформацію Користувача третім особам у таких випадках:

4.2.1. Користувач висловив згоду на такі дії;

4.2.2. передача необхідна для використання Користувачем певного сервісу або виконання певної угоди або договору з Користувачем;

4.2.3. передача передбачена чинним законодавством у рамках встановленої законом процедури, зокрема: отримання офіційного запиту правоохоронних органів, виконання судового рішення, перешкоджання шахрайству, захист прав користувачів та ін.

4.3. Адміністрація Сайту вживає необхідних організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій третіх осіб, зокрема:

4.3.1. використання криптографічного протоколу SSL, що забезпечує безпеку з'єднання та передачу даних у зашифрованому вигляді;

4.3.2. регулярне оновлення служб та систем управління сайтом та його вмістом;

4.3.3. регулярні перевірки щодо наявності шкідливих кодів;

4.3.4. використання розміщення сайту віртуального виділеного сервера.

4.4. Адміністрація Сайту зобов'язана забезпечити Конфіденційність персональних даних, не розголошувати без попереднього письмового дозволу Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком випадків, передбачених цією Політикою конфіденційності.

4.5. Адміністрація Сайту зобов'язана здійснити блокування персональних даних, що належать до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

4.6. Користувач самостійно несе відповідальність за збереження конфіденційності свого логіну та паролю, а також за достовірність наданих відомостей.


5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Адміністрація Сайту, яка не виконала своїх зобов'язань, несе відповідальність за збитки, завдані Користувачем у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних відповідно до законодавства.


6. Вирішення суперечок

6.1. До звернення до суду з позовом щодо спорів, що виникають із відносин між Користувачем Сайту та Адміністрацією Сайту, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмової пропозиції щодо добровільного врегулювання спору).

6.2. Одержувач претензії протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня отримання претензії письмово повідомляє заявника про претензії про результати розгляду претензії.

6.3. При недосягненні угоди суперечка має бути передана на розгляд до суду відповідно до чинного законодавства.


7. ДОДАТКОВІ УМОВИ

7.1. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем та Адміністрацією Сайту застосовується чинне законодавство України.

7.2. Адміністрація Сайту має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності без згоди Користувача.

7.3. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

7.4. У разі продажу Сайту до набувача переходять усі зобов'язання щодо дотримання умов цієї Політики стосовно отриманих ним персональних даних.